-->
Pengertian GKS (Gabah Kering Simpan) adalah

Pengertian GKS (Gabah Kering Simpan) adalah

Disaat musim panen ketersediaan gabah sangat melimpah sehingga gabah diperlukan penyimpanan agar mampu bertahan cukup lama, namun untuk penyimpanan gabah tersebut diperlukan syarat-syarat agar dapat bertahan jangka waktu tertentu.

Pengeringan gabah GKS
Gabah yang disimpan tersebut disebut dengan Gabah GKS atau singkatan dari Gabah Kering Simpan. GKS ini mempunyai ciri diantaranya:
  1. Mempunyai kandungan kadar air lebih besar dari 14% tetapi lebih kecil atau sama dengan 18%
  2. Memiliki kotoran/hampa lebih besar dari 3% tetapi lebih kecil atau sama dengan 6%
  3. Butir hijau/mengapur dari GKS lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil atau sama dengan 7%
  4. Butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

Gabah kering simpan atau GKS ini selain digunakan untuk menyimpan stok ketersediaan Gabah, GKS juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk benih.
Advertisement

Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments