Thursday, October 19, 2017

Pengertian GKS (Gabah Kering Simpan) adalah

Disaat musim panen ketersediaan gabah sangat melimpah sehingga gabah diperlukan penyimpanan agar mampu bertahan cukup lama, namun untuk ... thumbnail 1 summary

Disaat musim panen ketersediaan gabah sangat melimpah sehingga gabah diperlukan penyimpanan agar mampu bertahan cukup lama, namun untuk penyimpanan gabah tersebut diperlukan syarat-syarat agar dapat bertahan jangka waktu tertentu.

Pengeringan gabah GKS
Gabah yang disimpan tersebut disebut dengan Gabah GKS atau singkatan dari Gabah Kering Simpan. GKS ini mempunyai ciri diantaranya:
  1. Mempunyai kandungan kadar air lebih besar dari 14% tetapi lebih kecil atau sama dengan 18%
  2. Memiliki kotoran/hampa lebih besar dari 3% tetapi lebih kecil atau sama dengan 6%
  3. Butir hijau/mengapur dari GKS lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil atau sama dengan 7%
  4. Butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

Gabah kering simpan atau GKS ini selain digunakan untuk menyimpan stok ketersediaan Gabah, GKS juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk benih.

No comments

Post a Comment